شرکت DIOPars یک شرکت مراقبت های بهداشتی بین المللی است که با سرمایه گذاری مشترک شرکت افرند اطلس و شرکت دیو، به ارائه فناوری های نوین در دندانپزشکی دیجیتال، کاشت ایمپلنت و محصولات درمانی پریودنتال به نیازهای در حال تحول بیماران خاورمیانه می پردازد. در سال های اخير، شركت مذكور نسل پنجم راه حل كامل دندانپزشكی ديجيتالی به نام DIOnavi را به بازار جهانی دندانپزشكی معرفی كرده است كه مورد توجه كاشت شناسان در سراسر دنيا قرار گرفته است. شرکت DIOPars یک شرکت مراقبت های بهداشتی بین المللی است که با سرمایه گذاری مشترک شرکت افرند اطلس و شرکت دیو، به ارائه فناوری های نوین در دندانپزشکی دیجیتال، کاشت ایمپلنت و محصولات درمانی پریودنتال به نیازهای در حال تحول بیماران خاورمیانه می پردازد. در سال های اخير، شركت مذكور نسل پنجم راه حل كامل دندانپزشكی ديجيتالی به نام DIOnavi را به بازار جهانی دندانپزشكی معرفی كرده است كه مورد توجه كاشت شناسان در سراسر دنيا قرار گرفته است.

محمد مینائی

مدیرعامل شرکت بین المللی دایوپارس

یاران همیشگی ؛ درود و شادباش به مناسبت نوروز باستانی و آغاز سال 1398 از خداوند بزرگ سپاسگزارم که سالی دیگر فرصت ارائه خدمت به شما عزیزان گرانقدر را داشتیم.
سال 1397 با نوسانات شدید ارز و حوادث پیش بینی نشده در عرصه فعالیت اقتصادی همراه بود و پیش بینی می شود که این شرایط در سال 1398 نیز ادامه یابد.
بدون شک در چنین شرایطی، مدیریت قوی، سازمان منسجم و تجربه کسب و کار موفق در حوزه بین المللی باعث گردید تأثیرات منفی این بحران و تلاطمات در شرکت بین المللی دایوپارس و فرآیند ارائه خدمات به دندانپزشکان محترم به حداقل برسد .
نگاه شرکت بین المللی دایوپارس؛ همکاری همدلانه و تعریف مشارکت برد-برد بلند مدت می باشد و همواره به منافع مشتریان در ضمن توجه به اصول بنگاه داری اقتصادی نظر داشته است؛ لذا این رویکرد در طول این نوسانات شدید اقتصادی به یاران همیشگی دایوپارس اثبات گردید
اکنون و بعد از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شرکت؛ سال 1398 نقطه عطفی در تاریخ دایوپارس خواهد بود.

MISSION

شرکت DIOPars یک شرکت مراقبت های بهداشتی بین المللی است که با سرمایه گذاری مشترک شرکت افرند اطلس و شرکت دیو، به ارائه فناوری های نوین در دندانپزشکی دیجیتال، کاشت ایمپلنت و محصولات درمانی پریودنتال به نیازهای در حال تحول بیماران خاورمیانه می پردازد. در سال های اخير، شركت مذكور نسل پنجم راه حل كامل دندانپزشكی ديجيتالی به نام DIOnavi را به بازار جهانی دندانپزشكی معرفی كرده است كه مورد توجه كاشت شناسان در سراسر دنيا قرار گرفته است.

VISION

شرکت DIOPars یک شرکت مراقبت های بهداشتی بین المللی است که با سرمایه گذاری مشترک شرکت افرند اطلس و شرکت دیو، به ارائه فناوری های نوین در دندانپزشکی دیجیتال، کاشت ایمپلنت و محصولات درمانی پریودنتال به نیازهای در حال تحول بیماران خاورمیانه می پردازد. در سال های اخير، شركت مذكور نسل پنجم راه حل كامل دندانپزشكی ديجيتالی به نام DIOnavi را به بازار جهانی دندانپزشكی معرفی كرده است كه مورد توجه كاشت شناسان در سراسر دنيا قرار گرفته است.